Theo đó, đối với những doanh nghiệp (DN) có dấu hiệu phát sinh mâu thuẫn, các cấp CĐ chủ động phối hợp với các ngành chức năng và người sử dụng lao động xử lý kịp thời, bảo đảm quyền lợi của người lao động (NLĐ), không để xảy ra ngừng việc tập thể. Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng lưu ý CĐ các cấp rà soát, nắm danh sách các DN có nguy cơ phá sản, giải thể, chủ bỏ trốn, không bảo đảm tiền lương, thưởng Tết cho đoàn viên và NLĐ, từ đó phối hợp với chính quyền địa phương sớm có các giải pháp cụ thể bảo vệ quyền lợi NLĐ. Các cấp CĐ cần khảo sát, phân tích, đánh giá các yếu tố tác động đến đời sống, việc làm của NLĐ và quan hệ lao động trên địa bàn dịp Tết; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ để có những giải pháp can thiệp kịp thời, hiệu quả.

Bảo vệ quyền lợi người lao động tại doanh nghiệp phá sản, giải thể - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Văn Tuấn, Chủ tịch Công đoàn các KCX-KCN TP HCM, tặng quà cho công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 Ảnh: HỒNG ĐÀO

Tổng LĐLĐ Việt Nam cũng yêu cầu các cấp CĐ kịp thời tham mưu với cấp ủy, đề xuất với chính quyền, chuyên môn dành nguồn kinh phí thỏa đáng để hỗ trợ, tặng quà cho đoàn viên, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thiên tai. 

T.Ngôn