Bắt buộc nghỉ phép

- Ông Lâm Quang Tài, giám đốc công ty, trả lời: Hai năm trở lại đây, công ty chủ động được nguồn hàng và kế hoạch sản xuất nên đã thống nhất với Công đoàn xây dựng kế hoạch nghỉ phép hằng năm. Theo đó, từng bộ phận sẽ có lịch nghỉ cụ thể, luân phiên nhau. Kế hoạch này được phổ biến tới từng CN từ đầu năm. Việc bố trí nghỉ phép năm không chỉ giúp công ty chủ động kế hoạch sản xuất mà còn nhằm bảo đảm quyền lợi của người lao động theo quy định. Chúng tôi sẽ phổ biến lại để CN hiểu rõ.