Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật An toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực y tế.

Theo đó, đối tượng áp dụng gồm: người lao động (NLĐ) tham gia BHXH quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 2 của Luật BHXH và Điều 43 của Luật an toàn vệ sinh lao động; NLĐ quy định tại khoản 1 Điều này đang bảo lưu thời gian đóng BHXH hoặc NLĐ đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng; người tham gia BHXH tự nguyện đã có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc; người đề nghị khám giám định mức suy giảm khả năng lao động để hưởng chế độ tử tuất là thân nhân của NLĐ tham gia BHXH.

Bệnh gì được hưởng chế độ BHXH một lần? - Ảnh 1.

Thông tư quy định chi tiết các bệnh được hưởng chế độ BHXH một lần gồm: Ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn. Ngoài ra, các bệnh, tật ngoài các bệnh trên có mức suy giảm khả năng lao động hoặc mức độ khuyết tật từ 81% trở lên và không tự kiểm soát hoặc không tự thực hiện được các hoạt động đi lại, mặc quần áo, vệ sinh cá nhân và những việc khác phục vụ nhu cầu sinh hoạt cá nhân hàng ngày mà cần có người theo dõi, trợ giúp, chăm sóc hoàn toàn.

 Thông tư 56/2017/TT-BYT trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1-3. 

Đ.Viên