BHXH Việt Nam mới đây đã đưa ra lưu ý về tình trạng bệnh nhân khám, chữa bệnh theo thẻ BHYT không được Quỹ BHYT tiếp tục chi trả, do thẻ BHYT hết hạn sử dụng. Tình trạng nói trên tập trung chủ yếu vào nhóm đối tượng NLĐ đã hết hợp đồng lao động hoặc đơn vị sử dụng lao động chậm đóng BHYT và rơi vào thời điểm chuyển giao giữa các năm. 

Trên thực tế, nhiều người đã chấm dứt hợp đồng lao động và không tiếp tục tham gia BHYT, hay doanh nghiệp (DN) trốn đóng BHYT cho NLĐ. Ngoài ra, nhóm đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình có thể không theo năm tài chính nên khi hết hạn thì quên hoặc không tham gia tiếp.

BHXH Việt Nam lưu ý khi thẻ BHYT  hết hạn - Ảnh 1.

Về góc độ pháp lý, nguyên tắc của BHYT là có đóng, có hưởng. Khoản 4, Điều 16 Luật BHYT quy định, thẻ BHYT không còn giá trị sử dụng khi hết hạn. Quyền lợi của người có thẻ BHYT được bảo đảm khi họ còn tham gia BHYT. Điều đó có nghĩa, khi hết hạn thì người tham gia BHYT sẽ hết quyền lợi. Về khả năng duy trì quyền lợi BHYT của người hết hạn thẻ BHYT, khi đang điều trị, BHXH Việt Nam cho biết, việc duy trì quyền lợi BHYT chỉ áp dụng cho trường hợp thẻ BHYT hết hạn sử dụng vào cuối năm tài chính, do nguyên nhân khách quan nên chưa kịp cấp thẻ mới. Những trường hợp này, hộ gia đình nghèo hoặc cận nghèo cần được ngành LĐ-TB-XH lập danh sách và chuyển sang cơ quan BHXH để cấp.

BHXH Việt Nam khuyến cáo, với nhóm đối tượng hộ gia đình, khi gần hết hạn thẻ BHYT, cần tiếp tục mua ngay thẻ BHYT, giá trị sử dụng thẻ sẽ nối tiếp với thẻ cũ và quyền lợi BHYT được liên thông; NLĐ đóng BHYT thì cần đề nghị đơn vị sử dụng lao động mua tiếp BHYT. Nếu đã tham gia rồi nhưng chưa đến thời hạn được nhận thẻ BHYT thì yêu cầu cơ quan BHXH xác nhận đã tham gia BHYT để được bảo đảm quyền lợi.

BHXH Việt Nam lưu ý khi thẻ BHYT  hết hạn - Ảnh 2.

Trừ trường hợp người tham gia BHYT theo hộ gia đình lần đầu thì thẻ BHYT mới có giá trị sau 30 ngày; còn lại, với các đối tượng đã và đang tham gia BHYT thì khi tham gia BHYT sẽ được hưởng quyền lợi ngay. Đối với các nhóm đối tượng phải lập danh sách chuyển cơ quan BHXH mới được cấp thẻ thì quyền lợi được bảo đảm đến hết đợt điều trị.

Tin -ảnh: Đ.Viên