Bị trừ tiền do vi phạm thời gian báo trước

Bà Lê Thị Phương, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Chúng tôi đã giải thích cho anh Vương 45 ngày báo trước là ngày làm việc nhưng anh không đồng ý. Do công ty thực hiện chế độ tuần làm việc 40 giờ nên anh Vương vi phạm thời gian báo trước tổng cộng là 12 ngày. Công ty đã trừ lại khoản tiền này. Về tiền phép năm chưa nghỉ, công ty sẽ thanh toán đủ cho anh.