Đến nay, UBND cấp huyện đã tiếp nhận được 9.554 doanh nghiệp với hơn 1 triệu 146.000 lượt lao động tương ứng với kinh phí đề nghị hỗ trợ hơn 755 tỉ đồng (tương đương với 54% so với số kinh phí dự kiến).

 Trong đó, số hồ sơ đã được thẩm định, có quyết định phê duyệt là 8.955 doanh nghiệp (tương đương 93% so với số tiếp nhận), 96% số lao động đã được tiếp nhận, với kinh phí hơn 722 tỉ đồng (tương đương 95% so với số kinh phí đề nghị).

Bình Dương: Cam kết giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà trọ trong tháng 8-2022 - Ảnh 1.

Tháng 8-2022 Bình Dương sẽ giải ngân hết tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động

Đã giải ngân cho 2.228 doanh nghiệp (tương đương 24% so với số đã được phê duyệt), với 465.220 lượt lao động (tương đương 41% so với số lao động được phê duyệt) tương ứng kinh phí hơn 238,4 tỷ đồng (đạt 32% so với số kinh phí được phê duyệt).

Về cơ bản các huyện , thị xã, thành phố đã thực hiện xong khâu thẩm định, phê duyệt hồ sơ. Tuy nhiên tiến độ giải ngân vẫn còn chậm, nguyên nhân do việc bố trí, sử dụng kinh phí triển khai thực hiện chính sách còn chậm nên chưa kịp thời đến được với NLĐ, các địa phương đã cam kết sẽ nỗ lực hoàn tất giải ngân trong tháng 8-2022 theo đúng kế hoạch đề ra.

Ông Võ Văn Minh đánh giá cao sự cố gắng của các sở ngành, địa phương làm hết trách nhiệm để bảo vệ quyền lợi cho NLĐ. Tuy nhiên, kết quả giải ngân vẫn còn thấp do nhiều nguyên nhân. Ông Minh đề nghị các địa phương tiếp tục nỗ lực cố gắng chi trả kịp thời, càng sớm càng tốt cho NLĐ, phải cơ bản giải quyết theo đúng kế hoạch. Kịp thời có chính sách khen thưởng đối với lực lượng tham gia thực hiện Quyết định số 08.

Thảo Nguyễn