Qua vận động, có 125 bản thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) mới được ký kết; 1.971 doanh nghiệp có CĐ tổ chức bữa ăn ca từ 15.000 đồng/suất trở lên. Các cấp CĐ tỉnh còn tổ chức gần 3.500 cuộc tuyên truyền về các nội dung phổ biến giáo dục pháp luật Bộ Luật Lao động; Luật CĐ; Luật BHXH-BHYT; Luật Việc làm; Luật An toàn, vệ sinh lao động.

Phát biểu tại hội nghị, bà Trương Thị Bích Hạnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương, lưu ý thời gian tới, các cấp CĐ tập trung triển khai thực hiện đề án "Đổi mới tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động CĐ tỉnh Bình Dương trong tình hình mới" và tổ chức lấy ý kiến góp ý Bộ Luật Lao động (sửa đổi) trong cán bộ, đoàn viên, người lao động...

Đ.Trọng