Hằng năm, tỉnh Bình Dương có khoảng 300 công nhân được tổ chức Công đoàn (CĐ) và cấp ủy Đảng địa phương giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó khoảng 2/3 do tổ chức CĐ giới thiệu. Tính đến năm 2018, toàn tỉnh có 66 tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước và 115 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 2.901 đảng viên. Hiện LĐLĐ tỉnh Bình Dương còn gặp khó khăn về việc tổ chức các lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng, các lớp đào tạo, học tập lý luận chính trị cho công nhân.

Bình Dương: Chú trọng phát triển Đảng trong công nhân - Ảnh 1.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải (đứng) phát biểu tại buổi làm việc

Biểu dương những kết quả đạt được của các cấp CĐ tỉnh Bình Dương trong công tác phát triển đảng viên trong khu vực ngoài nhà nước, ông Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam, ghi nhận những kiến nghị của LĐLĐ tỉnh để trình Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam kiến nghị Ban Tổ chức trung ương xem xét.

Tin-ảnh: Đ.Trọng