Tại buổi tọa đàm, các đại biểu chia sẻ những thuận lợi và khó khăn trong việc triển khai bầu trực tiếp chức danh chủ tịch CĐ tại đại hội. Trong đó, đoàn viên CĐ được trực tiếp thực hiện quyền giới thiệu người đại diện cho mình tham gia ban chấp hành, trực tiếp bầu chọn thủ lĩnh CĐ cơ sở. Việc bầu trực tiếp này sẽ hạn chế sự can thiệp của người sử dụng lao động trong quá trình chuẩn bị nhân sự và bầu ban chấp hành tại đại hội. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng cho rằng quy trình, thủ tục tổ chức mất nhiều thời gian do phải thực hiện quy trình nhiều bước, do toàn thể đoàn viên tham gia; kết quả bầu cử bị ảnh hưởng và phải thực hiện lại nhiều lần nếu đoàn viên tại đơn vị không có sự đồng thuận cao.

Bình Dương: Tọa đàm về bầu trực tiếp chủ tịch Công đoàn cơ sở - Ảnh 1.

Các đại biểu chia sẻ tại tọa đàm

Trên cơ sở những ý kiến thảo luận tại buổi tọa đàm và khảo sát thực tế ở các CĐ cơ sở, Viện Công nhân và CĐ đánh giá những ưu điểm, khó khăn vướng mắc để báo cáo Tổng LĐLĐ Việt Nam đề ra giải pháp trong thời gian tới.

Tin-ảnh: Đ.Trọng