Mức hỗ trợ NLĐ đang làm việc trong các doanh nghiệp là 500.000 đồng/tháng/người; hỗ trợ NLĐ quay lại thị trường lao động là 1 triệu đồng/tháng/người. Cả hai nhóm mỗi NLĐ sẽ được hỗ trợ tối đa 3 tháng. Để giải quyết hồ sơ nhanh, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định ủy quyền cho UBND cấp huyện, thị xã, thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho NLĐ trên địa bàn. Công văn hướng dẫn và các văn bản, biểu mẫu liên quan đã được đăng tải trên cổng thông tin của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh để các đơn vị theo dõi.

Bình Dương: Triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn tỉnh Bình Dương thăm hỏi, tặng quà cho công nhân ở trọ khó khăn .Ảnh: CHÂU LOAN

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp có đến 1,6 triệu lao động, với phần lớn là lao động ngoại tỉnh phải đi thuê trọ.

N.Tú