Khóa học được diễn ra trong 3 tháng (học thứ bảy, chủ nhật hằng tuần), do các giảng viên của Trường ĐH CĐ trực tiếp giảng dạy 11 học phần (lý thuyết và thực hành), với các nội dung lý luận, kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp công tác CĐ; đổi mới phương pháp tuyên truyền, phản biện xã hội và kiểm tra giám sát tại các cấp CĐ… Ngay sau lễ khai giảng, các học viên học chuyên đề "Lịch sử phong trào công nhân, CĐ thế giới, Việt Nam".

Bình Phước: Đổi mới phương pháp tuyên truyền, phản biện xã hội - Ảnh 1.

Các học viên tham gia khóa học

Ông Đỗ Thành Lai, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Phước, lưu ý các học viên cố gắng học tập, nghiên cứu để nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, từ đó vận dụng hiệu quả trong thực hiện công tác chuyên môn, góp phần đưa phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ ngày càng vững mạnh.

Tin-ảnh: K.Phong