Tại buổi tuyên truyền, CN đã nghe báo cáo viên của LĐLĐ tỉnh thông tin những nội dung cơ bản liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động được quy định trong Bộ Luật Lao động và Luật CĐ, nhất là trong hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể. CN còn tham gia trả lời câu hỏi kiểm tra kiến thức và nhận những phần quà động viên từ ban tổ chức. Mục tiêu của lớp tuyên truyền nhằm giúp CN nắm vững các quy định của pháp luật, từ đó tự bảo vệ mình khi quyền lợi chính đáng, hợp pháp bị xâm phạm.

Bình Phước: Đưa pháp luật đến công nhân - Ảnh 1.

Cùng với tuyên truyền, tư vấn pháp luật tại chỗ nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho người lao động, trong Tháng CN 2019, Trung tâm Tư vấn Pháp luật CĐ tỉnh cũng đã phát miễn phí 1.360 tờ rơi các nội dung về hợp đồng lao động, chính sách về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp và an toàn - vệ sinh lao động cho CN tại các doanh nghiệp.

H.Lê