Trong văn bản gởi Bộ LĐ-TB-XH mới đây, Vitas cho rằng, quy định về thời gian đóng, hưởng BHTN còn bất cập. Cụ thể, nếu NLĐ có đủ 12 tháng đến 36 tháng đóng BHTN sẽ được hưởng 3 tháng TCTN, sau đó cứ đóng thêm 12 tháng được hưởng thêm 1 tháng, tối đa không quá 12 tháng.

Quy định này đã bị nhiều NLĐ động, đặc biệt là lao động trẻ lợi dụng 'nhảy' việc theo cách chỉ đi làm 12 tháng, sau đó xin thôi việc để hưởng 3 tháng TCTN rồi tìm việc ở DN khác. Đây cũng là một trong các nguyên nhân gây vỡ quỹ BHXH và tăng tỷ lệ biến động lao động, tăng chi phí tuyển dụng, đào tạo của DN.

Bịt kẽ hở chính sách bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh 1.

Theo Bộ LĐ-TB-XH, mới mức hưởng trợ cấp thất nghiệp là 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN, thời gian hưởng tối thiểu là 3 tháng (180%) là phù hợp với thông lệ quốc tế

Từ thực trạng này, Vitas đề nghị Nhà nước nghiên cứu, sửa đổi theo hướng NLĐ có thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến 24 tháng thì được hưởng 2 tháng TCTN, sau đó mỗi năm đóng được hưởng thêm 1 tháng và tối đa không hưởng quá 12 tháng để tránh việc NLĐ lợi dụng 'nhảy' việc gây khó khăn cho DN.

Về vấn đề này, Bộ LĐ-TB-XH trả lời như sau: Trong quá trình xây dựng chính sách BHTN tại Luật Việc làm, Ban soạn thảo đã nghiên cứu kinh nghiệm các quốc gia thực hiện thành công chính sách BHTN/bảo hiểm việc làm (Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan…). Với mức hưởng TCTN là 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHTN, thời gian hưởng tối thiểu là 3 tháng (180%) là tương đối phù hợp với thông lệ quốc tế và các mức trợ cấp mà NLĐ nhận được khi mất việc làm theo quy định hiện hành.

Cụ thể, đa số các quốc gia đều áp dụng thời gian hưởng TCTN tối thiểu là 90 ngày (3 tháng). Theo quy định tại Điều 15 Công ước số 168 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xúc tiến việc làm và bảo vệ chống thất nghiệp thì mức TCTN không ít hơn 45% của thu nhập trước đó hoặc không ít hơn 45% của tiền lương tối thiểu theo quy định hoặc tiền lương của NLĐ bình thường nhưng không ít hơn mức có thể bảo đảm mức đóng cơ bản tối thiểu. Điều 24 Công ước số 2012 của Tổ chức Lao động Quốc tế về quy phạm tối thiểu về an toàn xã hội thì thời gian hưởng TCTN tối thiểu là 12 tuần (3 tháng) trong thời kỳ 12 tháng.

Điều 48 Bộ luật Lao động quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động (NSDLĐ) trong việc chi trả trợ cấp thôi việc cho NLĐ đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên khi chấm dứt hợp đồng lao động thuộc một trong các trường hợp theo quy định, mỗi năm làm việc được trợ cấp ½ tháng tiền lương (50% mức tiền lương). Tại Điều 49 Bộ luật Lao động quy định trách nhiệm của NSDLĐ trong việc chi trả trợ cấp mất việc làm cho[NLĐ đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm trong các trường hợp theo quy định, mỗi năm làm việc trả 1 tháng tiền lương (100% mức tiền lương) nhưng ít nhất phải bằng 2 tháng tiền lương (tối thiểu 200% mức tiền lương).

Kiến nghị của Vitas liên quan đến BHTN sẽ được Bộ LĐ-TBXH ghi nhận để nghiên cứu và đưa ra xin ý kiến trong quá trình hoàn thiện các quy định của Luật Việc làm.

Tin -ảnh: T.Hương