Căn cứ Nghị quyết Hội nghị lần thứ VI Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam (khóa XII) số 09/NQ-BCH ngày 6-7-2020, để tiếp tục chia sẻ khó khăn với đoàn viên bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam thống nhất bổ sung đối tượng không phải đóng đoàn phí CĐ là đoàn viên CĐ có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở. Thời gian thực hiện miễn đóng đoàn phí CĐ do ảnh hưởng của dịch áp dụng cho đến hết ngày 31-12-2020.

Bổ sung đối tượng miễn đóng đoàn phí Công đoàn - Ảnh 1.

Đoàn viên Công đoàn có thu nhập thấp hơn mức lương cơ sở được miễn đóng đoàn phí đến hết tháng 12-2020 Ảnh: TRỰC NGÔN

Trước đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã có Văn bản số 245/TLĐ ngày 18-3-2020 đồng ý cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh (doanh nghiệp có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên) được lùi thời điểm đóng kinh phí CĐ 6 tháng đầu năm 2020 đến ngày 30-6-2020.

H.Lê