Với tinh thần đồng hành cùng DN và Chính phủ, vì việc làm bền vững và thu nhập ngày càng cao của người lao động, Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý cho các DN sản xuất - kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 (DN có số lao động đang tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% trong tổng số lao động thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc trở lên) được lùi thời điểm đóng kinh phí CĐ 6 tháng đầu năm 2020 đến ngày 30-6-2020. Nếu sau thời điểm này, dịch bệnh Covid-19 chưa giảm và DN còn khó khăn thì thời gian được lùi đến ngày 31-12.

Ban Thường vụ các LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành trung ương và CĐ tổng công ty trực thuộc xem xét, xác định và chịu trách nhiệm về việc quyết định cho DN bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 được lùi thời điểm đóng kinh phí CĐ.

N.Tú