Lớp học khai giảng từ tháng 11-2014 với 76 học viên là cán bộ CĐ cơ sở và CĐ cấp trên cơ sở. Sau 15 tháng học tập, học viên đã được tìm hiểu, nghiên cứu 10 chuyên đề như những vấn đề cơ bản của Chủ nghĩa Mác- Lênin; lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tư tưởng Hồ Chí Minh; những vấn đề về hệ thống chính trị, nhà nước, pháp luật; kỹ năng lãnh đạo, quản lý; nghiệp vụ công tác MTTQ và đoàn thể ở cơ sở… Kết thúc khóa học, 75/76 học đã đạt yêu cầu và được cấp bằng tốt nghiệp, trong đó có 2 học viên đạt loại giỏi.

Bồi dưỡng chính trị cho cán bộ Công đoàn

Bà Nguyễn Thị Bích Thủy, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, trao giấy khen cho học viên có thành tích tốt Ảnh: THANH NGA

Trong 2 ngày 30 và 31-3, LĐLĐ tỉnh Bình Phước cũng đã tổ chức lớp tập huấn cho hơn 80 cán bộ CĐ chuyên trách trên địa bàn tỉnh. Các học viên được truyền đạt 3 chuyên đề: Quy trình CĐ khởi kiện, tham gia tố tụng dân sự giải quyết các vụ tranh chấp lao động cá nhân, tập thể; chuyên đề đánh giá thỏa ước lao động tập thể theo đề án Thư viện Thỏa ước lao động tập thể và chuyên đề về công tác thi đua - khen thưởng. Lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức cho cán bộ CĐ chuyên trách; từ đó hỗ trợ người lao động giải quyết các vấn đề liên quan đến khởi kiện, tranh chấp lao động...

H.Hải - T.Nga