Tham dự lớp tập huấn có 50 học viên là giảng viên kiêm chức, cán bộ CĐ công tác tại LĐLĐ các tỉnh, TP khu vực phía Nam được hướng dẫn những kiến thức, phương pháp, kỹ năng cơ bản, cần thiết đối với công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ theo phương pháp tích cực nhằm từng bước xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm chức có đủ trình độ, năng lực thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ CĐ trong giai đoạn hiện nay.

Bồi dưỡng kỹ năng cho giảng viên kiêm chức Công đoàn - Ảnh 1.

Các giảng viên kiêm chức Công đoàn tại lớp tập huấn

Bên cạnh đó, báo cáo viên cũng triển khai Điều lệ CĐ Việt Nam, hướng dẫn thi hành Điều lệ CĐ Việt Nam và công tác phát triển đoàn viên, tập huấn phần mềm đổi thẻ đoàn viên CĐ... Lớp tập huấn diễn ra trong 2 ngày 28 và 29-11.

Tin-ảnh: T.Nga