Đào tạo nghiệp vụ Công đoàn - Ảnh 1.

Các học viên tốt nghiệp lớp đào tạo lý luận và nghiệp vụ Công đoàn

Lớp Đào tạo lý luận và nghiệp vụ CĐ kéo dài trong gần 5 tháng với các chuyên đề: Lý luận và nghiệp vụ CĐ; Bộ Luật Lao động, Luật CĐ; quan hệ lao động, kỹ năng tuyên truyền, công tác tài chính, công tác tổ chức, công tác nữ công... Đây là những kiến thức quan trọng mà cán bộ CĐ cần nắm vững để phục vụ tốt cho hoạt động CĐ. Trong quá trình học tập, học viên được trang bị nhiều kiến thức gắn liền với thực tiễn công tác; đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động CĐ.

Tin-ảnh: N.Hà