Có 40 học viên là cán bộ chuyên trách CĐ của TP HCM và các tỉnh tham gia lớp học. Các học viên học tập trung 10 ngày/tháng trong 3 tháng. Nội dung học gồm các chuyên đề như lý luận nghiệp vụ CĐ, lịch sử phong trào công nhân; CĐ bảo vệ lợi ích, tham gia quản lý, giáo dục tuyên truyền; CĐ với công tác bảo hộ lao động... Bên cạnh chương trình học lý thuyết, học viên còn thảo luận nhóm, tham quan thực tế tại các đơn vị, doanh nghiệp có các mô hình hoạt động CĐ hiệu quả.

Bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Các học viên tham gia lớp lý luận nghiệp vụ Công đoàn

Sáng cùng ngày, Trường Trung cấp CĐ TP cũng phối hợp với Trường ĐH Công đoàn khai giảng lớp đào tạo lý luận nghiệp vụ CĐ cho 56 cán bộ CĐ Cao su Việt Nam. 

Tin-ảnh: H.Đào