Nội dung bồi dưỡng tập trung vào các quy định của Bộ Luật Lao động, Luật Việc làm và các quy định về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp... Chương trình nhằm giúp người lao động và người sử dụng lao động hiểu rõ những quy định của pháp luật liên quan đến quan hệ lao động để hành xử đúng, ngăn ngừa tranh chấp lao động.

Bồi dưỡng kiến thức pháp luật miễn phí - Ảnh 1.

Doanh nghiệp và người lao động quan tâm có thể đăng ký với Ban Quản lý các KCX-KCN TP - số 35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận 1, TP HCM.

H.Đào