Lớp học kéo dài đến ngày 9-11 với 6 chuyên đề học tập gồm công tác tài chính, tuyên giáo, tổ chức, nữ công, ủy ban kiểm tra và chính sách pháp luật.

Bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Qua đó, cán bộ CĐ sẽ được cung cấp những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong hoạt động CĐ. Ngoài ra, cán bộ CĐ còn được nghe chia sẻ kinh nghiệm thương lượng và trao đổi về cách thức hoạt động CĐ sao cho hiệu quả từ những tình huống cụ thể ở các đơn vị điển hình hoạt động tốt.

T.Nga