CNVC-LĐ quận 9, TP HCM tại lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng

CNVC-LĐ quận 9, TP HCM tại lớp bồi dưỡng kiến thức về Đảng

Học viên được nghe các chuyên đề cơ bản về khái quát lịch sử, điều lệ Đảng, cương lĩnh xây dựng đất nước, học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Khóa học được tổ chức vào các ngày chủ nhật trong tuần từ ngày 16-4 đến 14-5.

Tin-ảnh: B.Đằng