Trừ trường hợp thoả thuận giữa 2 bên, nếu người sử dụng lao động (NSDLĐ) buộc người lao động (NLĐ) đi làm vào ngày Tết Dương lịch và không có sự đồng ý của NLĐ thì sẽ bị xử phạt. Căn cứ điều 115 Bộ Luật Lao động 2012, NLĐ được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong những ngày lễ Tết. Như vậy, Tết Dương lịch năm 2020 rơi vào giữa tuần (thứ tư) nên cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ sẽ được nghỉ 1 ngày duy nhất và hưởng lương 100% vào ngày 1-1-2020.

Buộc người lao động đi làm vào ngày Tết Dương lịch sẽ bị xử phạt - Ảnh 1.

Người sử dụng lao động có hành vi vi phạm quy định về nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, Tết thì bị phạt tiền tùy theo số lương lao động đang làm việc

Trong trường hợp NSDLĐ muốn NLĐ đi làm ngày Tết Dương lịch thì phải có sự đồng ý thoả thuận giữa 2 bên. Cụ thể, theo khoản 1, điều 97 Bộ Luật Lao động 2012, những NLĐ do đặc thù công việc, đi làm vào ngày lễ sẽ được hưởng ít nhất bằng 300% tiền lương chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với NLĐ hưởng lương ngày.

Cùng với đó, điều 115 Bộ Luật Lao động cũng quy định, NLĐ sẽ được hưởng 100% tiền lương ngày của ngày nghỉ lễ, Tết. Ngoài ra, trường hợp NLĐ làm việc vào ban đêm thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương, hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

Trường hợp NSDLĐ buộc NLĐ đi làm vào ngày Tết Dương lịch mà không có sự đồng ý của họ là vi phạm pháp luật và sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính.

Theo điều 14 Nghị định 95/2013/NĐ-CP, NSDLĐ có hành vi vi phạm quy định về nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm, nghỉ lễ, Tết thì bị phạt tiền theo các mức: Từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng với vi phạm từ 1 - 10 NLĐ; Từ 1 - 3 triệu đồng với vi phạm từ 11 - 50 NLĐ; Từ 3 - 7 triệu đồng với vi phạm từ 51 - 100 NLĐ; Từ 7 - 10 triệu đồng với vi phạm từ 101 - 300 NLĐ; Từ 10 - 15 triệu đồng với vi phạm từ 301 NLĐ trở lên.

H.Lê