Từ đầu năm đến nay, LĐLĐ quận đã phối hợp BHXH quận mời các doanh nghiệp (DN) nợ BHXH lên làm việc, vận động, nhắc nhở DN tuân thủ pháp luật. Kết quả, đã có 83 DN khắc phục nợ đọng với số tiền gần 12 tỉ đồng, trong đó có 46 DN khắc phục 100% số tiền nợ BHXH.

Trong 6 tháng đầu năm, đội ngũ CNVC-LĐ quận đã có 14 sáng kiến, tiết kiệm 189 triệu đồng, làm lợi 920 triệu đồng; có 1 công trình sản phẩm mới hoàn thành với tổng số tiền đầu tư hơn 12 tỉ đồng.

N.Hà