- BHXH TP HCM trả lời: Bệnh lao phổi là bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành, được quỹ BHXH chi trả chế độ ốm đau theo quy định. Thời gian nghỉ hưởng chế độ bệnh dài ngày được quy định tại khoản 2 điều 26 Luật BHXH năm 2014 là tối đa 180 ngày tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Hết thời hạn hưởng chế độ ốm đau quy định mà người lao động (NLĐ) vẫn phải tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tối đa bằng thời gian đã đóng BHXH. Mức hưởng trợ cấp ốm đau được tính theo tháng bằng 75% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc cho 180 ngày đầu chữa trị. Trường hợp NLĐ hưởng tiếp chế độ ốm đau (từ ngày thứ 181 trở đi), mức hưởng được quy định như sau: Bằng 65% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng BHXH từ đủ 30 năm trở lên; bằng 55% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng BHXH từ đủ 15 năm đến dưới 30 năm; bằng 50% mức tiền lương đóng BHXH của tháng liền kề trước khi nghỉ việc nếu đã đóng BHXH dưới 15 năm.

Cách tính trợ cấp ốm đau khi điều trị bệnh dài ngày - Ảnh 1.