Hướng đến mục tiêu nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, các CĐ cơ sở trực thuộc đã vận động đội ngũ kỹ sư, công nhân (CN) thực hiện 27 sáng kiến cải tiến kỹ thuật và 5 công trình sản phẩm, làm lợi và tiết kiệm hơn 200 triệu đồng. Hưởng ứng phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, các CĐ cơ sở còn tổ chức 17 “Ngày chủ nhật xanh” với các hoạt động như vệ sinh máy móc, nhà xưởng... thu hút hơn 1.000 CN tham gia.

Cải thiện môi trường làm việc cho công nhân là trọng tâm hoạt động của Công đoàn SAMCO
Cải thiện môi trường làm việc cho công nhân là trọng tâm hoạt động của Công đoàn SAMCO

Bên cạnh đó, công tác bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng nghề cho CN được các CĐ cơ sở đặc biệt quan tâm. Tám tháng đầu năm 2016, các CĐ cơ sở đã phối hợp với doanh nghiệp mở 6 lớp bồi dưỡng tay nghề cho 219 CN; tổ chức 3 hội thi “Bàn tay vàng” với 64 thí sinh tham dự, qua đó có 126 CN được nâng bậc lương.

Tin-ảnh: T.Ngôn