Chương trình nhằm nâng cao ý thức của người lao động trong việc tuân thủ kỷ luật lao động, giữ gìn và cải thiện vệ sinh môi trường làm việc.


CN Công ty TNHH Vĩnh Phong tích cực tham gia vệ sinh môi trường làm việc

CN Công ty TNHH Vĩnh Phong tích cực tham gia vệ sinh môi trường làm việc

Sau buổi phát động, 500 công nhân Công ty TNHH Giày da Vĩnh Phong đã ra quân vệ sinh máy móc, nhà xưởng, kiểm tra an toàn điện, thu gom rác, chăm sóc cây xanh trong khuôn viên và xung quanh doanh nghiệp.

“Ngày chủ nhật xanh vì an toàn, vệ sinh lao động, vì sức khỏe người lao động” là chương trình thiết thực do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, nhằm cải thiện điều kiện lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, nâng cao năng suất, hiệu quả trong sản xuất, góp phần xây dựng môi trường xanh - sạch - đẹp tại doanh nghiệp.

Tin-ảnh: T.Phước