Triển khai từ năm 2010, mục tiêu của dự án hướng đến là đẩy mạnh phát triển đoàn viên và nâng cao chất lượng cuộc sống của người lao động (NLĐ). Qua 6 năm thực hiện, dự án đã đạt được nhiều thành tựu, mở rộng tới 70.000 NLĐ trong 79 doanh nghiệp (DN) và 5 tỉnh, thành phố.


Qua đối thoại, nhiều doanh nghiệp quan tâm cải thiện thu nhập, phúc lợi cho người lao động

Qua đối thoại, nhiều doanh nghiệp quan tâm cải thiện thu nhập, phúc lợi cho người lao động

Thành công đáng kể nhất của dự án là kết quả thương lượng tập thể, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) nhóm DN. Cụ thể ở 5/5 địa phương (Hải Phòng, Đà Nẵng, TP HCM, Đồng Nai và Bình Dương) thực hiện thương lượng tập thể nhóm DN, các bản TƯLĐTT nhóm DN có 31 nội dung cao hơn luật cho 6.800 NLĐ tại 13 DN. Trong đó, có 8 nội dung về tiền lương, 5 nội dung về phụ cấp, 3 nội dung về tiền thưởng, 3 nội dung về bữa ăn ca của NLĐ, 4 nội dung về trợ cấp... Qua thúc đẩy đối thoại tại DN với sự hỗ trợ của Công đoàn cấp trên, đã có 27 DN tổ chức đối thoại định kỳ hằng tháng, quý; có 18 DN tổ chức hội nghị NLĐ. Nội dung đối thoại tập trung vào những vấn đề NLĐ quan tâm hoặc bức xúc như cải thiện điều kiện làm việc, chất lượng bữa ăn giữa ca, thời giờ làm việc, nội quy lao động...

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Mai Đức Chính khẳng định dự án không chỉ góp phần nâng cao năng lực thương lượng, ký kết TƯLĐTT cho đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp mà còn góp phần bảo đảm quyền lợi và từng bước nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho NLĐ. Các DN thường xuyên tổ chức đối thoại giải quyết rất tốt bức xúc của NLĐ, có quan hệ lao động ổn định.

Tin-ảnh: Đ.Viên