Trong đó, phấn đấu đến năm 2020, Khánh Hòa có 100% Công đoàn (CĐ) doanh nghiệp (DN) nhà nước và 65% CĐ của DN dân doanh, vốn đầu tư nước ngoài; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng tay nghề cho trên 65% công nhân. Bên cạnh đó, chương trình còn xác định nhiều mục tiêu quan trọng khác như: phấn đấu 90%-95% DN nhà nước, 65% DN ngoài nhà nước có CĐ tổ chức đối thoại; 65% DN tư nhân có CĐ ký kết thỏa ước lao động tập thể; năm 2018, toàn tỉnh có 100.000 đoàn viên; hằng năm, mỗi CĐ cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp Đảng.

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa khảo sát đời sống công nhân
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa khảo sát đời sống công nhân

Để thực hiện các mục tiêu trên, chương trình đề ra nhiều giải pháp như: tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động; đẩy mạnh đối thoại, thương lượng tập thể về tiền lương, thu nhập, thời giờ làm việc, nghỉ ngơi, an sinh xã hội và đời sống tinh thần.

Tin-ảnh: K.Nam