Hơn 100 đại biểu đã được nghe ông Hồ Xuân Lâm, Phó Chủ tịch LĐLĐ TP, thông tin nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP lần thứ XI, các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển và bảo vệ TP trong 5 năm tới (2020-2025).

Cải tiến tiền lương, ổn định phúc lợi xã hội - Ảnh 1.

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến tại hội nghị

Góp ý kiến cho các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhiều ý kiến đề xuất Đảng và Nhà nước cần nghiên cứu cải tiến chính sách tiền lương, phúc lợi xã hội nhằm bảo đảm công bằng cho mọi đối tượng lao động; cải thiện và từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Bên cạnh đó, cần tập trung các biện pháp hạn chế tình trạng mất việc làm trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa hoặc giảm quy mô sản xuất - kinh doanh; đồng thời có chính sách hỗ trợ tiền lương để khuyến khích doanh nghiệp duy trì và tuyển dụng lao động thuộc các nhóm dễ bị tổn thương như lao động nghèo, tay nghề thấp hoặc lao động phi chính thức, lao động di cư, phụ nữ, người khuyết tật. 

Tin-ảnh: N.Hoàng