Trước đây, công ty vẫn trừ lương để đóng BHXH nhưng không nộp cho cơ quan BHXH, vì vậy khi người lao động (NLĐ) nghỉ việc không được chốt sổ. Tại sao công ty sai phạm mà NLĐ phải chịu thiệt thòi?”.

Cam kết bồi thường thỏa đáng nếu chậm chốt sổ

Ông Trần Văn Nam, trưởng phòng nhân sự, trả lời: Công ty gặp khó khăn nên chậm nộp BHXH cho NLĐ, do vậy không thể chốt sổ khi NLĐ nghỉ việc. Vừa qua, chúng tôi đã làm việc với cơ quan BHXH, xin phép đóng trước cho những NLĐ nghỉ việc để chốt sổ. Chúng tôi xin hứa nếu vì bất cứ lý do gì mà việc chốt sổ bị chậm trễ làm ảnh hưởng quyền lợi của NLĐ, công ty sẽ bồi thường thỏa đáng.