Không bắt bồi thường hợp đồng

Ông Trần Văn Quang, phó giám đốc công ty, trả lời: Đến nay, ban giám đốc vẫn chưa nhận được đơn xin nghỉ việc của anh Minh. Nếu đúng gia đình anh gặp khó khăn, chỉ cần anh trình bày rõ ràng, công ty sẽ xem xét giải quyết. Hoàn toàn không có chuyện bắt phải bồi thường thời gian còn lại của hợp đồng.