Cam kết lao động trong các hiệp định thương mại tự do - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tại hội thảo, các chuyên gia tập trung thảo luận về nâng cao chất lượng lao động Việt Nam trong bối cảnh Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới là một đòi hỏi mang tính cấp thiết. Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng lực lượng lao động còn giúp tăng năng suất của nền kinh tế, tận dụng tốt cơ hội và giảm thiểu rủi ro, thách thức từ hội nhập.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị Việt Nam cần sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động cho phù hợp với các nội dung đã cam kết, chẳng hạn như điều chỉnh khoảng cách chênh lệnh tuổi nghỉ hưu giữa lao động nam và nữ; bảo đảm tốt hơn nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử trong lao động… 

N.Khôi