Vào mỗi dịp Tết, việc tặng quà, biếu quà cho cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) lại trở thành vấn đề "nóng".

Không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà

Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng quy định về việc nhận quà tặng của CB, CC như sau: Cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có chức vụ, quyền hạn không được trực tiếp hoặc gián tiếp nhận quà tặng dưới mọi hình thức của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan đến công việc do mình giải quyết hoặc thuộc phạm vi quản lý của mình (điều 25).

Cán bộ, công chức được nhận quà biếu Tết dưới 500.000 đồng - Ảnh 1.

Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức nhận quà biếu trái quy định

Theo quy định nêu trên và theo điều 11 Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của CB, CC, VC được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành kèm theo Quyết định 64/2007/QĐ-TTg , trong trường hợp sau CB, CC, VC được nhận quà biếu, quà tặng mà không bị coi là vi phạm: Quà tặng từ họ hàng, người thân trong gia đình mà những người đó không có mối quan hệ về lợi ích liên quan đến hoạt động công vụ; từ những cơ quan, đơn vị, cá nhân không liên quan đến hoạt động công vụ của CB, CC.

Khi đó, CB, CC được tặng quà không phải báo cáo với cơ quan, đơn vị nhưng phải kê khai thu nhập trong trường hợp có yêu cầu.

Được nhận quà Tết có giá trị dưới 500.000 đồng

Tại khoản 4, điều 12 của Quy chế cũng chỉ rõ, ngoài trường hợp nêu trên, trong trường hợp CB, CC bị ốm đau, tai nạn hoặc nhân dịp hiếu, hỷ, lễ, Tết truyền thống thì được nhận quà dưới 500.000 đồng.

Tuy nhiên, việc nhận quà với định mức này vẫn phải đáp ứng các điều kiện: Quà tặng do tổ chức, cá nhân không liên quan đến hoạt động công vụ tặng; Không thuộc trường hợp tặng quà không rõ mục đích; Không thuộc trường hợp tặng quà có mục đích liên quan đến các hành vi tham nhũng.

Trong trường hợp này, CB, CC được tự quyết định, không cần cáo cáo về việc được nhận quà nhưng phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Như vậy, căn cứ trên cho thấy, trong dịp Tết nguyên đán, CB, CC được nhận quà tặng dưới 500.000 đồng nhưng phải đáp ứng các điều kiện nêu trên.

H.Lê