Chương trình diễn ra trong 2 ngày 26 và 27-9. Ngày đầu tiên, cán bộ CĐ được các chuyên gia giới thiệu và trao đổi về vấn đề truyền thông qua mạng xã hội Facebook; định hướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam về truyền thông qua mạng xã hội Facebook; kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội trong CNVC-LĐ… Ngày 27-9, đại biểu sẽ thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên giáo CĐ.

Cán bộ tuyên giáo phải sâu sát đời sống người lao động - Ảnh 1.

Cán bộ Công đoàn tham gia tập huấn

Ông Lê Cao Thắng, Phó Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam, nhấn mạnh cán bộ tuyên giáo CĐ cần sâu sát đời sống công nhân để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của họ, từ đó có những đề xuất nhằm hóa giải gút mắc, cải thiện đời sống vật chất lẫn tinh thần.

Tin-ảnh: T.Nga