Trong 2 ngày, hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến báo cáo tình hình nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XI, định hướng nhân sự Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa XII; dự thảo báo cáo sơ kết 5 năm phong trào thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo; xây dựng quy chế khen thưởng Giải thưởng Nguyễn Văn Linh; nghị quyết về công tác cán bộ trong tình hình mới…

Cần có chiến lược đào tạo cán bộ Công đoàn - Ảnh 1.

Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, phát biểu tại hội nghị

Trong ngày làm việc đầu tiên, hội nghị tập trung bàn về công tác cán bộ. Theo báo cáo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, tính đến tháng 6-2016, hệ thống Công đoàn (CĐ) cả nước có 8.396 cán bộ chuyên trách hưởng lương từ ngân sách CĐ. Đa số cán bộ CĐ là những người trưởng thành từ phong trào CNVC-LĐ và hoạt động CĐ, được đoàn viên và người lao động tín nhiệm; có trình độ chuyên môn, có tư duy đổi mới, năng động sáng tạo trong tổ chức và thực hiện nhiệm vụ.

Trong những năm qua, công tác cán bộ đã có nhiều kết quả vượt trội. Tổng LĐLĐ đã xây dựng quy chế tuyển dụng công chức cơ quan CĐ cho phù hợp với quy định mới của nhà nước. Công tác đánh giá cán bộ CĐ cũng đúng theo quy định và tiêu chuẩn, thực hiện tốt Luật Cán bộ Công chức, Luật Viên chức, Luật CĐ và Bộ Luật Lao động.

Công tác quy hoạch cán bộ CĐ được xem là nội dung trọng yếu của các cấp CĐ. Từ năm 2013 đến nay, 10.017 lượt cán bộ chuyên trách CĐ đã được các cấp CĐ cử đi đào tạo; trong đó có 773 người học sau đại học, 2.531 người học đại học chuyên ngành, 1.109 người học cử nhân lý luận chính trị, 2.101 người học trung cấp lý luận chính trị, 3.503 người được đào tạo lý luận nghiệp vụ CĐ. Riêng Tổng LĐLĐ Việt Nam đã cử 395 cán bộ đi học tập nâng cao trình độ, trong đó có 8 người sau đại học, lý luận chính trị 106 người, quản lý nhà nước 159 người, đi nước ngoài học theo Đề án 165 và Bộ Nội vụ là 122 người.

Tuy nhiên, nhiều đại biểu vẫn còn băn khoăn về công tác đào tạo và bồi dưỡng cán bộ CĐ. Bà Trần Kim Yến, Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, đặt vấn đề: "Đào tạo cán bộ CĐ là thu hút hay nuôi dưỡng?". Theo bà Trần Kim Yến, thời gian qua, nhiều trường hợp cán bộ CĐ được cử đi đào tạo tại các trường đại học trong và ngoài nước. Tuy nhiên, sau khi tốt nghiệp, họ không về cơ quan ban đầu để tiếp tục làm việc mà chấp nhận bồi hoàn số tiền đã được cử đi học. Đây là một trong những vấn đề bất cập trong công tác đào tạo cán bộ CĐ cho cơ sở.

Theo ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, để đào tạo cán bộ CĐ có trình độ, có chuyên môn lý luận chính trị thì phải đào tạo từ cấp phó trở lên ở cấp CĐ cơ sở. Ông Chính cũng đề xuất giao cho Trường Đại học CĐ và Trường Đại học Tôn Đức Thắng trách nhiệm đào tạo cán bộ CĐ, soạn thảo các tài liệu liên quan để đào tạo cán bộ CĐ một cách bài bản và có chất lượng về chuyên môn.

Hôm nay (17-8), hội nghị tiếp tục làm việc.

Bài và ảnh: Hoàng Tuấn