Đây là 1 trong 15 dịch vụ công, thủ tục hành chính của ngành BHXH, dịch vụ công liên thông với các bộ, ngành đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. BHXH Việt Nam cũng đã kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến (Payment Platform) của Cổng dịch vụ công quốc gia.

Qua đó kết nối, tích hợp thành công 3 dịch vụ thanh toán trực tuyến với Cổng dịch vụ công quốc gia gồm: gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình; đóng tiếp BHXH tự nguyện; đóng BHXH bắt buộc, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp. Tính đến nay, đã có 3.398 lượt thanh toán thành công.

Qua Cổng dịch vụ công quốc gia, BHXH Việt Nam đã tiếp nhận trên 220 phản ánh, kiến nghị của người dân và doanh nghiệp (DN). Các phản ánh, kiến nghị tập trung vào một số nội dung như vướng mắc trong thực hiện thanh toán gia hạn trực tuyến thẻ BHYT theo hộ gia đình, tháo gỡ khó khăn cho DN và người lao động do dịch Covid-19. Các kiến nghị đã được các đơn vị nghiệp vụ của BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành giải quyết kịp thời, đúng hạn, đáp ứng yêu cầu của người dân và DN.

N.Tú