Phạm Linh An (quận 1, TP HCM) hỏi: "Trước đây, công ty tôi nợ BHXH nên khi NLĐ nghỉ việc đã tự chốt sổ và tờ rời cho tới thời điểm đã đóng BHXH. Hiện công ty đã đóng đầy đủ số tiền nợ BHXH, vậy tôi cần làm những thủ tục nào để cập nhật lại quá trình đóng của mình trên tờ rời sổ BHXH?".

BHXH Việt Nam trả lời: Căn cứ quy định tại khoản 3, điều 18 Nghị định 115/2015/NĐ-CP thì trong thời gian doanh nghiệp nợ tiền BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) nếu có phát sinh quyền lợi của NLĐ thì cơ quan BHXH chỉ xác nhận đến thời điểm doanh nghiệp đã đóng đủ BHXH, BHTN. Đến khi công ty đã đóng đủ tiền nợ BHXH, BHTN (bao gồm cả lãi chậm đóng theo quy định) thì lập danh sách đề nghị xác nhận bổ sung quá trình tham gia cho NLĐ kèm theo thông báo của cơ quan BHXH (đã trả cho đơn vị tại thời điểm xác nhận sổ BHXH) gửi cơ quan BHXH để được xác nhận bổ sung quá trình đóng. Đề nghị chị An liên hệ với công ty cũ để thực hiện các thủ tục cập nhật lại quá trình đóng BHXH của mình cho đúng.