Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm của các CĐ cơ sở là tổ chức tháng hành động để người lao động (NLĐ) có "Quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn" thông qua các hoạt động: thương lượng với người sử dụng lao động đưa vào thỏa ước lao động tập thể những thỏa thuận cao hơn luật định, phối hợp với người sử dụng lao động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ; vận động các nguồn lực xã hội chăm lo cho đoàn viên, CNVC-LĐ bị bệnh nan y, bị tai nạn lao động; tiếp tục tổ chức các chương trình "Trái tim nghĩa tình", "Mái ấm CĐ"…

Chăm lo thật tốt các phúc lợi cho CNVC-LĐ - Ảnh 1.

Bữa ăn giữa ca của người lao động Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn

Bên cạnh đó, các CĐ cơ sở sẽ tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến NLĐ; đặc biệt là tham gia kiểm tra chất lượng, an toàn - vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăn tập thể, nâng cao chất lượng bữa ăn cho NLĐ.

Tin-ảnh: N.Hà