Báo cáo tình hình thực hiện nghị quyết hội nghị NLĐ và thỏa ước lao động tập thể, Công đoàn (CĐ) Cảng Bến Nghé cho biết trong năm 2017, công ty đã thực hiện điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho toàn bộ NLĐ lên 3,98 triệu đồng/tháng; đồng thời trích nộp đầy đủ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp cho NLĐ. Từ đề xuất của CĐ và các phòng, ban chuyên môn, ban giám đốc đã chi gần 350 triệu đồng đào tạo, nâng cao tay nghề cho 406 lượt lao động. Được ổn định việc làm với thu nhập bình quân hơn 22,6 triệu đồng/người/tháng, tập thể NLĐ đã tích cực hưởng ứng phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo với 22 sáng kiến và giải pháp mới được thực hiện, góp phần hiệu quả vào việc thực hiện các mục tiêu trong sản xuất - kinh doanh của cảng. Năm qua, từ nguồn quỹ phúc lợi, công ty cũng chi hơn 830 triệu đồng chăm lo cho NLĐ.

Ổn định thu nhập, phúc lợi cho người lao động - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Ngọc Thảo, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Cảng Bến Nghé, giải đáp các kiến nghị của người lao động

Tại hội nghị, các góp ý, kiến nghị của NLĐ về kế hoạch sản xuất - kinh doanh; thỏa ước lao động tập thể, quy chế lương - thưởng, xử lý kỷ luật lao động đã được lãnh đạo công ty tiếp thu và giải đáp thỏa đáng.

Tin-ảnh: K.Chi