Các đại biểu cho biết vấn đề chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần cho CNVC-LĐ, tổ chức CĐ làm rất tốt nhưng công tác đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động như kiểm tra, giám sát việc đóng BHXH, BHYT, tai nạn lao động… vẫn còn một số hạn chế. Việc thành lập CĐ cơ sở các đơn vị ngoài nhà nước đã có nhiều cố gắng và đạt tỉ lệ khá cao nhưng tỉ lệ CĐ cơ sở vững mạnh chỉ đạt hơn 50%, đó là vấn đề rất lo lắng của tổ chức CĐ. Tài chính CĐ phải tập trung vào việc đào tạo, nâng cao tay nghề, trình độ chính trị, trình độ học vấn cho người lao động...

Chăm lo tốt đời sống CNVC-LĐ - Ảnh 1.

Bà Hoàng Thị Khánh, nguyên Chủ tịch LĐLĐ TP HCM, góp ý cho dự thảo

Theo dự thảo báo cáo nhiệm kỳ 2013-2018 của LĐLĐ TP, nhiều chỉ tiêu chưa hoàn thành như bố trí cán bộ chuyên trách đơn vị có 500 lao động trở lên, thực hiện đối thoại theo định kỳ mỗi quý 1 lần theo Nghị định 60/CP, 100% cán bộ CĐ đạt chuẩn... Những chỉ tiêu chưa thực hiện được có những nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan vì không chỉ một mình tổ chức CĐ thực hiện được mà có sự tác động của cơ quan quản lý lao động.

Tin-ảnh: H.Đào