Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB-XH) cho biết, bình quân mỗi năm có 4.000 lao động được đưa đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) tại thị trường Ả rập Xê út, nâng tổng số lao động sang làm việc tại thị trường này lên hơn 20.000 người. NLĐ sang Ả rập Xê út chủ yếu làm việc chủ yếu trong các ngành nghề như: Xây dựng, nhà máy, vận tải (14.000 người), giúp việc gia đình (6.900 người). 

Tuy nhiên, thời gian qua, một số lao động sang giúp việc gia đình tại Ả rập Xê út đã phải làm việc trong điều kiện không như hợp đồng đã ký trước khi đi, bị ngược đãi, bị lạm dụng sức lao động…

Chấn chỉnh hoạt động đưa lao động sang Ả rập Xê út làm việc - Ảnh 1.

Bộ LĐ-TB-XH sẽ thắt chặt việc kiểm tra thẩm định hợp đồng cung ứng lao động của doanh nghiệp phái cử trước khi đưa lao động sang làm việc

Để giải quyết căn cơ tình trạng này, Bộ LĐ-TB-XH đã triển khai nhiều giải pháp nhằm chấn chỉnh hoạt động đưa lao động gia đình sang Ả rập Xê út. Ngoài tăng cường công tác quản lý lao động Việt Nam làm việc tại Ả rập Xê út, Bộ LĐ-TB-XH sẽ thắt chặt việc kiểm tra thẩm định hợp đồng cung ứng lao động trước khi đưa lao động sang làm việc; rà soát, chấn chỉnh hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở Ả rập Xê út, đặc biệt là lao động giúp việc gia đình và xử lý nghiêm những DN vi phạm.

Chấn chỉnh hoạt động đưa lao động sang Ả rập Xê út làm việc - Ảnh 2.

Thời gian qua, một số lao động sang giúp việc gia đình tại Ả rập Xê út đã phải làm việc trong điều kiện không như hợp đồng đã ký trước khi đi, bị ngược đãi, bị lạm dụng sức lao động

 Đồng thời, thông tin rộng rãi về thị trường lao động Ả rập Xê út, các quy định và điều kiện làm việc, sinh hoạt,… ở Ả rập Xê út để NLĐ hiểu và nhận thức đúng về thị trường này. Ngoài ra, Bộ LĐ-TB-XH sẽ tăng cường giám sát công tác đào tạo và giáo dục định hướng cho lao động Việt Nam trước khi đi làm việc tại Ả rập Xê út nhằm đảm bảo lao động Việt Nam đáp ứng yêu cầu về trình độ tay nghề, đặc biệt đảm bảo NLĐ được trang bị các kiến thức về văn hóa, phong tục tập quán, điều kiện khí hậu, pháp luật... của Ả rập Xê út.

Bộ LĐ-TB-XH cũng yêu cầu các DN phái cử cử cán bộ đại diện theo đúng quy định và phải tích cực, chủ động phối hợp giải quyết khi có vụ việc phát sinh liên quan tới lao động do DN đưa đi.


K.Linh