Phóng viên: Thưa ông, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn (CĐ) Việt Nam lần thứ XI, những kết quả nổi bật đạt được là gì?

- Ông BÙI VĂN CƯỜNG: Trong 5 năm qua, CĐ Việt Nam tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đạt nhiều kết quả và hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu do Đại hội CĐ Việt Nam lần thứ XI đề ra.

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM: Tập trung thực hiện 3 khâu đột phá - Ảnh 1.

Từ tham mưu, đề xuất của Tổng LĐLĐ Việt Nam, lãnh đạo Đảng, nhà nước - từ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam... - đã dành nhiều thời gian thăm hỏi, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, người lao động (NLĐ) và chỉ đạo sâu sát nhiều nội dung công tác của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI XII CÔNG ĐOÀN VIỆT NAM: Tập trung thực hiện 3 khâu đột phá - Ảnh 2.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Bùi Văn Cường tặng quà cho công nhân theo học lớp cử nhân quản trị kinh doanh tại TP HCM Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Kể từ năm 2016, với đề xuất của Tổng LĐLĐ Việt Nam, hoạt động gặp gỡ, đối thoại giữa Thủ tướng Chính phủ với CNLĐ đã trở thành công tác định kỳ hằng năm. Đến nay, qua 3 cuộc gặp gỡ giữa Thủ tướng với công nhân (CN), nhiều chủ trương, chính sách, kiến nghị, đề xuất thiết thực của đoàn viên, NLĐ được Chính phủ quan tâm chỉ đạo quyết liệt, góp phần tăng cường lòng tin và mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, nhà nước với giai cấp CN.

Ngoài việc tập trung đổi mới phương thức hoạt động - nhất là nâng cao hiệu quả hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả - trong nhiệm kỳ qua, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tham mưu, đề xuất, tham gia xây dựng, hoàn thiện nhiều chính sách, pháp luật liên quan mật thiết đến NLĐ; tham gia có hiệu quả Hội đồng Tiền lương quốc gia và đề xuất điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng tăng trên 55% cho NLĐ so với đầu nhiệm kỳ, góp phần cải thiện đời sống đoàn viên và NLĐ.

Hướng mọi hoạt động vì lợi ích của đoàn viên và NLĐ là chủ trương xuyên suốt của tổ chức CĐ Việt Nam trong 5 năm qua. Ông có thể cho biết kết quả đạt được là gì?

- Kết quả phải kể đến đầu tiên là việc Tổng LĐLĐ Việt Nam đã chủ động ban hành một nghị quyết về bữa ăn giữa ca, làm căn cứ pháp lý cho các cấp CĐ, nhất là CĐ cơ sở, đấu tranh để có được bữa ăn với mức tối thiểu 15.000 đồng trở lên, góp phần cải thiện, chăm lo sức khỏe đoàn viên, NLĐ.

Với phương châm "Quyền lợi bảo đảm, phúc lợi tốt hơn", từng bước tạo lợi thế khác biệt cho đoàn viên và NLĐ chưa phải là đoàn viên CĐ, chương trình phúc lợi đã được triển khai ở các cấp CĐ; tổ chức đàm phán và ký kết các thỏa thuận hợp tác với 1.157 đối tác là các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên, NLĐ với giá ưu đãi, góp phần tăng thêm lợi ích của trên 1,7 triệu lượt đoàn viên với số tiền 526 tỉ đồng.

Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đề xuất và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Đầu tư xây dựng các thiết chế của CĐ tại các KCX, KCN", mở ra những điều kiện mới để tạo sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa tổ chức CĐ và đoàn viên; trực tiếp tham gia giải quyết các nhu cầu cấp thiết về nhà ở, nhà trẻ, siêu thị, trung tâm văn hóa... Đến nay, 21 tỉnh, thành đã có văn bản giới thiệu địa điểm và chấp thuận chủ trương đầu tư. Đơn vị chức năng của Tổng LĐLĐ Việt Nam bắt đầu tiến hành những bước xây dựng các hạng mục công trình tại Hà Nam, Tiền Giang, Quảng Nam. Dự kiến Tháng CN năm 2019 sẽ bàn giao 300 căn hộ đầu tiên cho CNLĐ. Hiện nay, UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành tiêu chí lựa chọn đối tượng được mua, thuê căn hộ thuộc thiết chế CĐ trên địa bàn.

Có thể khẳng định từ những đổi mới trong chỉ đạo, điều hành và hoạt động nêu trên, NLĐ đã thêm tin tưởng và gia nhập tổ chức CĐ. Kết quả là chỉ tiêu của nhiệm kỳ Đại hội XI CĐ Việt Nam "đến năm 2018 cả nước có 10 triệu đoàn viên" đã hoàn thành trước thời hạn.

Tổ chức CĐ Việt Nam sẽ có sự đổi mới như thế nào để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới? Những mục tiêu chính được đề ra trong nhiệm kỳ 2018-2023 là gì, thưa ông?

- Mục tiêu tổng quát công tác CĐ và phong trào CNLĐ giai đoạn 2018-2023 là: "Nâng cao hiệu quả nhiệm vụ đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, thiết thực chăm lo lợi ích đoàn viên, NLĐ. Xây dựng đội ngũ CN, NLĐ yêu nước, trách nhiệm xã hội, có đời sống cao, tay nghề giỏi, việc làm bền vững; tập hợp, thu hút đông đảo NLĐ vào CĐ Việt Nam; xây dựng tổ chức CĐ Việt Nam vững mạnh; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; góp phần phát triển kinh tế nhanh, bền vững, sớm đưa nước ta trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại".

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu đã nêu, Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả 3 khâu đột phá: Đổi mới phương thức hoạt động, chăm lo lợi ích đoàn viên, đại diện bảo vệ người NLĐ; xây dựng đội ngũ cán bộ CĐ, nhất là đội ngũ chủ tịch CĐ cơ sở khu vực ngoài nhà nước, đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng nguồn lực CĐ đủ mạnh.

Để làm được những vấn đề nêu trên, CĐ Việt Nam sẽ tập trung vào 9 nhóm nhiệm vụ, như: phát triển đa dạng, hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên CĐ; nâng cao năng lực đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho NLĐ, cán bộ CĐ; chủ động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; tiến hành thường xuyên, đồng bộ, chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho NLĐ.

Bên cạnh đó, Tổng LĐLĐ Việt Nam đặc biệt chú trọng việc phát triển đoàn viên; nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát CĐ; tăng cường việc quản lý thu, chi tài chính, quản lý tài sản CĐ theo hướng chuyên nghiệp, công khai, minh bạch; đẩy mạnh cải cách hành chính; phát huy dân chủ, tăng cường trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện. 

Bà TRƯƠNG THỊ BÍCH HẠNH, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bình Dương:

Tham gia xây dựng chính sách pháp luật

8-truongthibichhanh

Thực tiễn hoạt động Công đoàn (CĐ)tại Bình Dương cho thấy dù đã đạt được nhiều kết quả nhưng hoạt động CĐ ở khu vực doanh nghiệp (DN) ngoài nhà nước vẫn còn gặp không ít khó khăn. Cụ thể, chất lượng CĐ cơ sở khu vực DN không đồng đều. Một số CĐ cơ sở hoạt động còn yếu, chưa thật sự là chỗ dựa tin cậy, chưa bảo vệ hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động (NLĐ). Tình trạng ngừng việc tập thể, đình công không đúng quy định pháp luật vẫn còn xảy ra ở DN cơ sở...

Do vậy, tôi kỳ vọng Đại hội XII CĐ Việt Nam sẽ thảo luận, đưa ra những giải pháp trong việc đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, chăm lo thiết thực đời sống đoàn viên và NLĐ; tham gia có hiệu quả việc xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến lao động và CĐ, nhất là hoàn thiện các quy định về thương lượng tập thể, giải quyết tranh chấp lao động và đình công. Qua đó, CĐ sẽ góp phần chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, tạo được niềm tin vững chắc của NLĐ đối với tổ chức CĐ Việt Nam.

Ông NGUYỄN HÒA, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Khánh Hòa:

Tập trung chăm lo cho người lao động

8-ongnguyenhoa

Cán bộ, CNVC-LĐ tỉnh Khánh Hòa mong muốn Đại hội XII CĐ Việt Nam có sự đổi mới mạnh mẽ để phát triển vững mạnh hệ thống CĐ. Những đổi mới phải bao trùm nhiều vấn đề về tổ chức, phương thức hoạt động, chế độ chính sách như: đẩy mạnh phân cấp bộ máy cho CĐ cấp tỉnh, sắp xếp lại cơ cấu bộ máy theo hướng tinh giảm đầu mối, giảm lãnh đạo mà tăng cường hệ thống chuyên viên CĐ trực tiếp cơ sở...

Bên cạnh đó, chúng tôi mong muốn Đại hội CĐ Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao vị thế tổ chức CĐ, để hệ thống CĐ tham gia, đóng góp ý kiến cùng với Đảng và Chính phủ đưa ra những chính sách có lợi cho NLĐ về việc làm, tiền lương, bảo hiểm; sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Lao động, có những chương trình phúc lợi dành cho đoàn viên CĐ.

N.Phú - K.Nam ghi

VĂN DUẨN thực hiện