Báo cáo đánh giá trên 12 trụ cột (gọi là Pillar). Ở trụ cột kỹ năng (Pillar 6: Skills) đánh giá dựa trên 2 nhóm lực lượng lao động hiện thời và lực lượng lao động tương lai với 2 tiêu chí học vấn (trung bình số năm đi học) và kỹ năng. Tiêu chí kỹ năng của lực lượng lao động hiện thời gồm 5 chỉ số đều tăng điểm và thăng hạng. Trong đó, chỉ số mức độ đầu tư của công ty cho đào tạo và phát triển nhân viên đạt 49,4/100 điểm, xếp thứ 73/141, thăng 8 bậc. Chất lượng ĐTNN với 44/100 điểm (tăng 3 điểm), xếp thứ 102/141, thăng 13 bậc. Kỹ năng cần cho doanh nghiệp của học sinh, sinh viên tốt nghiệp (trung học và đại học): 41,2/100 điểm, xếp thứ 116/141, thăng 12 bậc. Tính riêng kỹ năng sinh viên tốt nghiệp đại học xếp thứ 123/141, thăng 4 bậc. Khả năng doanh nghiệp tìm được lao động có kỹ năng phù hợp với vị trí cần tuyển: 49,3/100 điểm, xếp thứ 96/141, thăng 8 bậc.

Chất lượng đào tạo nghề nghiệp của Việt Nam tốt nhất ASEAN - Ảnh 1.

Chất lượng đào tạo nghề của Việt Nam được đánh giá cao

Nổi trội trong khối ASEAN, chất lượng ĐTNN Việt Nam có thứ hạng tăng nhảy vọt 13 bậc, tiếp sau là Campuchia (6 bậc) và Brunei (5 bậc). Một điểm đáng lưu ý với tốp 4 ASEAN chỉ có Singapore thăng hạng (2 bậc), 3 nền kinh tế còn lại đều xuống hạng về chất lượng ĐTNN từ 3 đến 4 bậc gồm Malaysia, Philippines và Indonesia.

Tin-ảnh: G.Nam