Theo đó, người lao động (NLĐ) làm việc trong DN nhỏ và vừa khi tham gia khóa đào tạo nghề được miễn chi phí đào tạo nhưng tối đa không quá 2 triệu đồng/người/khóa học; một người một lần; nếu đáp ứng các điều kiện sau: Đã làm việc trong DN nhỏ và vừa tối thiểu 6 tháng liên tục; không quá 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ.

Hỗ trợ đào tạo nghề cho NLĐ trong doanh nghiệp nhỏ và vừa - Ảnh 1.

Người lao động tại doanh nghiệp nhỏ và vừa được hỗ trợ tối đa 2 triệu đồng để học nghề. Ảnh: QUỐC AN

Các chi phí còn lại để tham gia khóa đào tạo nghề do DN và NLĐ thỏa thuận, bao gồm: Phần chênh lệch trong trường hợp chi phí đào tạo nghề do cơ sở đào tạo quy định cao hơn 2 triệu đồng; tiền ăn, đi lại và các chi phí khác phát sinh khi học viên tham gia khóa đào tạo. Thông tư 49/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 23-9.

H.Lê