Nguyễn Bảo Trân (TP Hà Nội) hỏi: "Tôi tham gia BHXH được 8 năm. Mới đây, tôi đi khám và được bác sĩ chẩn đoán bị suy thận mạn. Tôi cũng đã xin phép công ty nghỉ làm để đi chữa bệnh. Xin hỏi trong thời gian nghỉ tôi có được hưởng chế độ BHXH nào không?".

BHXH Việt Nam trả lời: Theo khoản 2, điều 26 Luật BHXH năm 2014, thời gian hưởng chế độ ốm đau đối với người lao động mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành được hưởng như sau: Tối đa không quá 180 ngày trong một năm tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần; hết thời hạn 180 ngày mà vẫn tiếp tục điều trị thì được hưởng tiếp chế độ ốm đau với mức thấp hơn nhưng thời gian hưởng tiếp tối đa bằng thời gian đã đóng BHXH bắt buộc. Bệnh suy thận mạn thuộc bệnh cần chữa trị dài ngày có tên bệnh, mã bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành theo quy định tại Thông tư số 46/2016/TT-BYT ngày 30-12-2016, do vậy, bà được nghỉ việc hưởng BHXH do ốm đau mắc bệnh cần điều trị dài ngày theo quy định về thời gian nêu trên. Ngoài ra, bà được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe.