Nghị định 105/2020/NĐ-CP của Chính phủ vừa ban hành về chính sách giáo dục mầm non sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-11-2020, thay thế Nghị định số 06 năm 2018.

Hiện Nghị định 06/2018/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non (gồm cả phó hiệu trưởng) làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong định mức giáo viên được cấp có thẩm quyền phê duyệt ở trường mầm non công lập.

Chế độ giáo viên mầm non hợp đồng được hưởng như viên chức đến hết năm 2021 - Ảnh 1.

Chế độ giáo viên mầm non được hưởng như viên chức đến hết năm 2021

Theo đó, đối tượng này nếu đủ tiêu chuẩn chức danh giáo viên mầm non hạng IV trở lên thì được ký hợp đồng lao động, xếp lương ở chức danh giáo viên mầm non hạng IV và được hưởng các chế độ, chính sách như giáo viên mầm non là viên chức trong trường mầm non công lập.

Thời gian và bậc lương hưởng khi thực hiện chế độ hợp đồng lao động được nối tiếp để xếp lương và thực hiện chính sách khi được tuyển dụng theo chế độ hợp đồng làm việc.

Tuy nhiên, tại khoản 3, Điều 15 Nghị định 105 của Chính phủ nêu rõ, giáo viên mầm non dạy hợp đồng ở trường mầm non công lập được hưởng các chế độ, chính sách như viên chức đến hết năm 2021.

Ngoài ra, Nghị định 105 còn bổ sung chính sách hỗ trợ giáo viên mầm non dân lập, tư thục tối thiểu 800.000 đồng/tháng nếu có trình độ chuẩn đào tạo chức danh giáo viên mầm non, có hợp đồng lao động và trực tiếp chăm sóc nhóm trẻ có từ 30% trẻ em là con công nhân làm việc ở khu công nghiệp...

H.Lê