Thai sản là một trong những chính sách được nhiều gia đình quan tâm khi tham gia BHXH.

Chế độ thai sản của chồng khi vợ sinh

Điều 31 Luật BHXH 2014 quy định, người lao động (NLĐ) được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp: Lao động nữ (LĐN) mang thai; LĐN sinh con; LĐN mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ; NLĐ nhận nuôi con nuôi dưới 6 tháng tuổi; LĐN đặt vòng tránh thai, NLĐ thực hiện biện pháp triệt sản; Lao động nam đang đóng BHXH có vợ sinh con. Như vậy, khi vợ sinh con thì chỉ cần đang tham gia BHXH, người chồng sẽ được hưởng chế độ thai sản.

Chế độ thai sản của chồng khi vợ sinh con - Ảnh 1.

Pháp luật hiện hành đang quy định nhiều chế độ thai sản của chồng khi vợ sinh con

Bên cạnh đó, theo điểm a, khoản 2, điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH, để được hưởng trợ cấp 1 lần trong trường hợp chỉ có chồng tham gia BHXH thì chồng còn phải đáp ứng thêm điều kiện: Phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Có thể thấy, pháp luật hiện hành không quá khắt khe trong việc hưởng chế độ thai sản của lao động nam.

Thời gian hưởng chế độ thai sản của chồng

Khoản 2, điều 34 Luật BHXH năm 2014 nêu rõ thời gian hưởng chế độ thai sản của LĐN như sau: 5 ngày làm việc với những trường hợp thông thường; 7 ngày làm việc nếu vợ sinh con phải phẫu thuật, sinh con dưới 32 tuần tuổi; 10 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi; từ sinh 3 trở lên thì cứ thêm mỗi con được nghỉ thêm 3 ngày làm việc; 14 ngày làm việc nếu vợ sinh đôi trở lên mà phải phẫu thuật.

Thời gian nghỉ việc này được tính trong khoảng 30 ngày đầu kể từ ngày vợ sinh con và tính cả ngày nghỉ lễ, Tết, ngày nghỉ hàng tuần.

Ngoài ra, trong một số trường hợp đặc biệt, người chồng còn được nghỉ chế độ thai sản dài hơn nếu: Cả chồng và vợ đều tham gia BHXH mà vợ chết sau khi sinh con thì chồng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản với thời gian còn lại của người vợ.

Chế độ thai sản của chồng khi vợ sinh con - Ảnh 2.

Năm 2020, nhiều chế độ thai sản của chồng khi vợ sinh con

Nếu vợ tham gia BHXH nhưng không đủ điều kiện về thời gian đóng mà chết thì chồng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

- Chồng tham gia BHXH mà không nghỉ việc khi vợ chết sau sinh thì ngoài tiền lương còn được hưởng chế độ thai sản với thời gian còn lại của người vợ.

- Chồng tham gia BHXH mà vợ chết hoặc gặp rủi ro sau khi sinh, không còn đủ sức khỏe để chăm sóc con theo xác nhận của cơ sở khám, chữa bệnh thì chồng được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản cho đến khi con đủ 6 tháng tuổi.

Mức hưởng chế độ thai sản cho chồng

Tiền chế độ thai sản. Theo quy định tại điều 39 Luật BHXH hiện hành, tiền thai sản của lao động nam được tính theo công thức: Mức hưởng = Mbq6t : 24 x Số ngày được nghỉ

Ví dụ: Lương bình quân tháng đóng BHXH của lao động nam là 6 triệu đồng/tháng. Lao động này có vợ sinh con phải phẫu thuật nên theo quy định sẽ được nghỉ 7 ngày làm việc. Trong đó: Mbq6t là mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp chưa đủ 6 tháng thì Mbq6t là mức bình quân tiền lương của các tháng đã đóng BHXH. Số tiền thai sản mà lao động này nhận được là 6.000.000 đồng : 24 x 7 = 1.750.000 đồng.

Chế độ thai sản của chồng khi vợ sinh con - Ảnh 3.

Trường hợp vợ sinh con nhưng chỉ có chồng tham gia BHXH thì chồng được trợ cấp 1 lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con

Tiền trợ cấp 1 lần. Cũng theo Luật này, cụ thể điều 38, trường hợp vợ sinh con nhưng chỉ có chồng tham gia BHXH thì chồng được trợ cấp 1 lần bằng 2 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

Từ ngày 1-1-2020 đến 30-6-2020: Mức lương cơ sở là 1,49 triệu đồng/tháng thì mức trợ cấp 1 lần bằng 1,49 triệu đồng x 2 = 2,98 triệu đồng.

Từ ngày 1-7-2020 đến 31-12-2020: Mức lương cơ sở là 1,6 triệu đồng/tháng thì mức trợ cấp 1 lần bằng 1,6 triệu đồng x 2 = 3,2 triệu đồng.

H.Lê