Kết quả này còn khá xa so với mục tiêu của Nghị quyết 21 do Bộ Chính trị đề ra vào năm 2020, cả nước có 50% lực lượng lao động, tương đương với khoảng 27 triệu người tham gia BHXH.

Chỉ 24% lực lượng lao động tham gia BHXH - Ảnh 1.

Cũng theo BHXH Việt Nam, tổng số thu bảo hiểm các loại đến hết tháng 10-2017 là 227.119 tỉ đồng, tăng gần 15% so với cùng kỳ năm 2016. Tuy nhiên, các doanh nghiệp cũng nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp 16.602 tỉ đồng. Trong đó nợ BHXH là 11.433 tỉ đồng, nợ BHYT 4.556 tỉ đồng. Mười tháng qua, BHXH Việt Nam đã thanh tra hơn 11.800 đơn vị sử dụng lao động và phát hiện gần 29.000 lao động chưa đóng, đóng thiếu thời gian với số tiền hơn 60 tỉ đồng. Đoàn đã lập biên bản, xử phạt gần 5 tỉ đồng. 

D.Thu