Chỉ cần báo trước 3 ngày

Ông Nguyễn Hùng, giám đốc công ty, trả lời: Chúng tôi thừa nhận do gặp khó khăn nên không trả lương cho người lao động đúng như thỏa thuận. Sau khi nhận được khiếu nại, chúng tôi đã tham khảo ý kiến cơ quan chức năng và được biết khi đơn phương chấm dứt hợp đồng với lý do không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận thì người lao động chỉ phải báo trước 3 ngày. Do vậy, công ty sẽ xin lỗi và không yêu cầu anh Quân bồi thường.